فرض کنید آزمون یا تستی ایجاد کرده اید که پاسخ‌دهنده با پاسخ به هر سوال امتیازی دریافت می‌کند و می‌خواهیم در انتها با توجه به مجموع امتیاز بدست آمده نتیجه تست را به او نمایش دهیم و یا او را به صفحه‌ای خاص هدایت کنیم.

یک پرسشنامه آزمون آنلاین را در نظر بگیرید که برای هر سوال با استفاده از ویژگی محاسبات، امتیازی تعریف شده است. برای راهنمایی بیشتر در خصوص افزودن محاسبات و امتیاز این مقاله را مطالعه کنید.

حال در انتها با توجه به مجموع امتیاز بدست آمده می‌خواهیم تحلیلی اختصاصی نمایش دهیم. در این حالت ابتدا با توجه به تعداد بازه‌های امتیازی و تحلیل‌های مرتبط با آن‌ها، می‌بایست صفحه‌‌های پایان مختلف ایجاد کنیم. در اینجا ما ۳ صفحه پایان در نظر گرفته‌ایم که ۳ سطح مبتدی، میانه و پیشرفته را نمایش می‌دهد.

پس از ایجاد صفحه‌های پایان، حال نوبت به تعیین مسیر پاسخ‌دهنده به منظور نمایش پایان مرتبط با توجه به امتیاز بدست آمده است. به این منظور روی سوال اخر پرسشنامه روی شرط کلیک می‌کنیم و در صفحه‌ای که نمایش داده می‌شود، پس از انتخاب افزودن شرط به سوال روی فیلد اول کلیک و از لیست باز شده متغیر امتیاز را انتخاب می‌کنیم. برای راهنمایی بیشتر در خصوص افزودن شرط اینجا کلیک کنید.

سپس از کوچکترین بازه امتیاز شرط گذاری را آغاز می‌کنیم تا به انتهای رنج امتیاز برسیم و در هر مرحله از شرط‌گذاری پاسخ‌دهنده را به صفحه پایان مرتبط هدایت می‌کنیم. در اینجا پاسخ‌دهنده برای بازه مساوی یا کوچکتر از ۴۰ به صفحه پایان مبتدی، بازه بزرگتر از ۴۰ و مساوی یا کوچکتر از ۸۰ به صفحه پایان میانه

 و در صورتی که امتیاز بدست آمده بزرگتر از ۸۰ باشد به صفحه پایان سطح پیشرفته هدایت می‌شود.

در صورتی که نیاز داشته باشید نمره پاسخ‌دهنده را هم نمایش دهید کافیست با تایپ @ از لیست باز شده متغیر امتیاز را پایپ کنید.

هدایت پاسخ‌دهنده به صفحه دلخواه

در صورتی که نیاز دارید پاسخ‌دهنده را بجای نمایش صفحه پایان به آدرسی خاص مثل صفحه‌ای مشخص از وب‌سایت خود هدایت کنید، کافیست در صفحه پایان روی گزینه هدایت به صفحه دلخواه کلیک کنید و آدرس مربوطه را وارد کنید.

تعریف برچسب برای آدرس به منظور تسهیل انتخاب صفحه پایان مرتبط هنگام شرط‌گذاری است.

اگر سوالی داشتید یا به مشکلی برخوردید کافیست، از طریق ایمیل پشتیبانی پرس‌لاین به نشانی support@porsline.ir با ما در تماس باشید.

به این راهنما امتیاز دهید