برای آشنایی بیشتر با تعاریف شاخص‌های پرکاربرد آماری که در قسمت تحلیل پاسخ‌ها کارآمد هستند می‌توانید از مقالات زیر استفاده کنید.

بخش ۱:
آنچه از آمار برای گزارش نتایج پرسشنامه باید بدانید

 

بخش ۲:
آنچه از آمار برای گزارش نتایج پرسشنامه باید بدانید

به این راهنما امتیاز دهید