در این مقاله به سوالاتی در مورد زمان‌دهی به پرسشنامه و خاتمه پاسخ‌دهی پاسخ می‌دهیم.

۱.آیا امکان زمان‌دهی به پرسشنامه‌ها وجود دارد؟

۲.چرا بعد از باز‌ کردن پرسشنامه نوشته شده است که این پرسشنامه خاتمه یافته است؟


۱.آیا امکان زمان‌ دهی به پرسشنامه‌ها وجود دارد؟

امکان زمان‌دهی به پرسشنامه‌ها وجود ندارد. اما شما می‌توانید برای خاتمه‌دهی به پاسخ‌نامه خود در تاریخ مشخصی گزینه خاتمه‌دهی را از تنظیمات روشن کنید و تاریخ مورد نظر را وارد کنید برای آگاهی دقیق تر مطلب خاتمه دهی پرسشنامه را مطالعه فرمایید.

۲.چرا بعد از باز کردن پرسشنامه نوشته شده است که این پرسشنامه خاتمه‌یافته است؟

پاسخ این سوال و نکات مربوط به آن به صورت کامل در مطلب خاتمه پاسخ‌دهی توضیح داده شده‌ است.

به این راهنما امتیاز دهید