بعد از ایجاد پرسشنامه می‌توانید به تنظیم‌کردن سوالات بپردازید. برای ایجاد پرسشنامه‌ای کامل، لازم است سوالات را به درستی طرح کنید، از امکانات هر سوال برای گرفتن نتیجه‌ای دقیق‌تر از پاسخ‌دهنده‌ها استفاده کنید. نهایتا پس از طراحی سوال‌ها، می‌توانید آن‌ها را تغییر داده، ویرایش یا حذف کنید.

افزودن یک سوال جدید

کپی یا تکرار سوال‌های قبلی

تنظیمات سوال

گزینه‌های سوال

افزودن شرط یا امتیاز به سوال

جابجایی ترتیب سوال

تکرار یا حذف سوال


افزودن یک سوال جدید

برای افزودن یک سوال جدید در پرسشنامه به روش زیر اقدام کنید:

۱. ابتدا از صفحه پرسشنامه‌های من پرسشنامه مورد نظر را انتخاب کنید.

 ۲.از منوی سمت راست صفحه نوع سوال مناسب را انتخاب کرده، روی آن کلیک کنید و یا با درگ و دراپ آن را به جای مورد نظر اضافه کنید.

۳.بعد از انتخاب یک سوال، متن سوال و در صورت نیاز، گزینه‌های پاسخ سوال را بنویسید. تنظیمات و ویژگی‌های سوال را چک کنید.

۴.گزینه ذخیره را انتخاب کنید.

کپی یا تکرار سوال‌های قبلی

برای کپی یا تکرار سوال یا گروه سوال‌های قبلی که در پرسشنامه نوشته‌‌اید به روش زیر اقدام کنید:

۱.روی سه نقطه سمت چپ سوال مورد نظر کلیک کنید.

۲.گزینه تکرار را انتخاب کنید.

۳.در این مرحله می‌توانید سوال یا گروه سوال کپی‌شده را در صورت نیاز ویرایش کنید.

توجه داشته باشید زمانی که سوال یا گروه سوالی را کپی یا تکرار می‌کنید، شرط یا امتیازهای تنظیم‌شده روی سوال‌ها کپی یا تکرار نمی‌شوند.


تنظیمات سوال

هر سوال ویژگی‌ها و تنظیمات مخصوص خود را دارد که می‌توانید به صورت دلخواه متناسب با نیاز خود آن‌ها را شخصی‌سازی کنید.

گزینه‌های سوال

در این قسمت می‌توانید اختیاری یا اجباری‌بودن سوال را تغییر دهید. اگر سوال چند‌گزینه‌ای دارید می‌توانید محدودیت انتخاب گزینه‌ها را مشخص کنید. امکان تصادفی‌بودن ترتیب گزینه‌ها، عمودی یا افقی‌بودن چیدمان گزینه‌ها و تک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انتخابی یا چند‌انتخابی بودن پاسخ‌ها را می‌توانید انتخاب‌ کرده و یا تغییر دهید.

افزودن شرط یا امتیاز به سوال

گاهی لازم است تا برای گروه‌های مختلف پاسخ‌دهنده‌ها سوالات مختلفی طراحی شود. بنابراین نیاز است تا هر گروه را با استفاده از افزودن شرط، به سوالات مخصوص خودشان هدایت کنید. همچنین برای برخی از سناریوها لازم است تا از افزودن امتیاز به سوال استفاده کرد.

تکرار یا حذف سوال

برای کپی یا حذف یک سوال کافی است تا در صفحه ایجاد، روی سه نقطه سمت چپ هر سوال کلیک کنید. می‌توانید برای حذف یا تکرار گزینه مربوط را انتخاب کنید.

 

به این راهنما امتیاز دهید