سوالات متداول نتایج و نمودارهای پرسشنامه

سوالات متداول نتایج و نمودارهای پرسشنامه

در این مقاله به سوالات پرتکرار در مورد شناسایی پاسخ دهنده ها، نحوه گرفتن خروجی اکسل و چگونگی حذف پاسخ ها پاسخ می دهیم.

۱.چگونه می توان فهمید که هر پاسخ مربوط به کدام پاسخ دهنده می باشد؟

۲.چگونه می توانم به خروجی اکسل نتایج پرسشنامه دسترسی داشته باشم؟

۳.چگونه می توانم پاسخی را حذف کنم؟


۱.چگونه می توان فهمید که هر پاسخ مربوط به کدام پاسخ دهنده می باشد؟

این موضوع را به دو روش میتوان مدیریت کرد:

۱.میتوانید در پرسشنامه سوالی را برای پرسیدن نام و نام خانوادگی مخاطبان اختصاص دهید تا بعد از پاسخگویی بتوانید پاسخ دهنده ها را شناسایی کنید.

۲.تنها در صورتی که کاربر سازمانی هستید می توانید چنانچه اطلاعات پاسخ دهنده ها را از قبل دارید آنها را با استفاده از اکسل و از طریق درج اطلاعات مخفی وارد پرسشنامه کنید تا بعد از پاسخگویی، پاسخ دهنده هر سوال قابل شناسایی باشد.

به غیر از این دو راه، روش دیگری برای مشخص شدن پاسخ دهنده ها وجود ندارد.

۲.چگونه می توانم به خروجی اکسل نتایج پرسشنامه دسترسی داشته باشم؟

۱.وارد حساب کاربری خود شوید.

۲.به بخش گزارش/جدول نتایج بروید و پس از آن گزینه خروجی را انتخاب کنید و خروجی اکسل نتایج پرسشنامه خود را ذخیره کنید.

۳.چگونه می توانم پاسخی را حذف کنم؟

۱.وارد حساب کاربری خود شوید و به بخش گزارش/جدول نتایج بروید.

۲.داخل جدول نتایج در کنار هر پاسخ یک مربع وجود دارد. هر پاسخی که قصد دارید حذف کنید تیک مربع پاسخ مورد نظر را بزنید و سپس علامت سطل زباله را انتخاب کنید تا پاسخ مورد نظر حذف شود. توجه داشته باشید که بعد از حذف هر پاسخ امکان بازیابی پاسخ ها وجود ندارد.

همچنان به کمک نیاز دارید؟ ارسال درخواست پشتیبانی ارسال درخواست پشتیبانی