چگونه فرم نظرسنجی یا پرسشنامه را به اشتراک بگذاریم؟

چگونه فرم نظرسنجی یا پرسشنامه را به اشتراک بگذاریم؟

بعد از گذراندن مرحله ایجاد، طراحی و تنظیمات، نوبت به مرحله ارسال و به اشتراک گذاری پرسشنامه می رسد. برای گرفتن پاسخ و جمع آوری داده لازم است تا فرم نظرسنجی و پرسشنامه خود را با دایره افراد پاسخ دهنده به اشتراک بگذارید. به اشتراک گذاری پرسشنامه می تواند از طریق ایمیل، سامانه پیامکی، قرار دادن در سایت شخصی و یا شبکه های اجتماعی انجام شود.

فعالسازی پرسشنامه

نمایش سوالات زیر هم

به اشتراک گذاری پرسشنامه از طریق ایمیل

به اشتراک گذاری پرسشنامه از طریق سامانه پیامکی

به اشتراک گذاری پرسشنامه از طریق شبکه های اجتماعی 


فعالسازی پرسشنامه

برای به اشتراک گذاری پرسشنامه لازم است که ابتدا پرسشنامه خود را فعال کنید. برای فعالسازی پرسشنامه به روش زیر اقدام کنید:

۱.از نوار مشکی رنگ بالای گزینه فعالسازی را انتخاب کنید.

۲.اگر برای بار اول پرسشنامه ای فعال می کنید در این لازم است شماره موبایل خود را وارد کنید.

۳.کد تایید ارسال شده به شماره موبایلتان را در کادر وارد کنید.

۴.در این مرحله پرسشنامه شما فعال شده است.

توجه داشته باشید که برای به اشتراک گذاری پرسشنامه حتما از فعالسازی پرسشنامه اطمینان حاصل کنید در غیر اینصورت، پاسخ دهنده ها نمی توانند روی پرسشنامه جوابی ثبت کنند.


نمایش سوالات زیر هم

برای نمایش سوال ها به صورت کلی دو حالت نمایش داریم:

نمایش پیش فرض سوال ها: به صورت پیش فرض یک سوال در هر صفحه به پاسخ دهنده نشان داده می شود.

  نمایش سوالات زیر هم: اگر بخواهید که کل سوالات پرسشنامه در یک صفحه به صورت زیر هم نشان داده شود کافی است که به انتهای لینک پرسشنامه sv/ اضافه کنید و بعد از آن می توانید برای پاسخ دهنده ها ارسال کنید.

به اشتراک گذاری پرسشنامه از طریق ایمیل

برای اینکه بتوانید پرسشنامه را از طریق ایمیل با پاسخ دهنده های خود به اشتراک بگذارید تنها کافی است بعد از فعالسازی پرسشنامه، لینک پرسشنامه را کپی کرده و از طریق برنامه هایی مانند mailchimp پرسشنامه را با پاسخ دهنده ها به اشتراک بگذارید.

به اشتراک گذاری پرسشنامه از طریق سامانه پیامکی

برای اینکه بتوانید پرسشنامه را از طریق سامانه پیامکی با پاسخ دهنده های خود به اشتراک بگذارید تنها کافی است بعد از فعالسازی پرسشنامه، لینک پرسشنامه را کپی کرده و از طریق سامانه های پیامکی پرسشنامه را با پاسخ دهنده ها به اشتراک بگذارید.

به اشتراک گذاری پرسشنامه از طریق شبکه های اجتماعی

از طریق پرس لاین می توانید از شبکه های اجتماعی زیر لینک پرسشنامه خود را با پاسخ دهنده ها به اشتراک بگذارید:

واتس اپ

به بخش ارسال و بعد شبکه های اجتماعی بروید. بعد از فعالسازی پرسشنامه و انتخاب حالت نمایش، لینک پرسشنامه را کپی کرده و شبکه اجتماعی واتساپ را انتخاب کنید و لینک را از این طریق به اشتراک بگذارید.

اینستاگرام

به بخش ارسال و بعد شبکه های اجتماعی بروید. بعد از فعالسازی پرسشنامه و انتخاب حالت نمایش، لینک پرسشنامه را کپی کرده و شبکه اجتماعی اینستاگرام را انتخاب کنید. بعد از انتخاب گزینه اینستاگرام لینکی که داخل پنجره برای شما باز می شود را از این طریق به اشتراک بگذارید.

توییتر

به بخش ارسال و بعد شبکه های اجتماعی بروید. بعد از فعالسازی پرسشنامه و انتخاب حالت نمایش، لینک پرسشنامه را کپی کرده و شبکه اجتماعی توییتر را انتخاب کنید و لینک را از این طریق به اشتراک بگذارید.

تلگرام

به بخش ارسال و بعد شبکه های اجتماعی بروید. بعد از فعالسازی پرسشنامه و انتخاب حالت نمایش، لینک پرسشنامه را کپی کرده و شبکه اجتماعی تلگرام را انتخاب کنید و لینک را از این طریق به اشتراک بگذارید.

لینکدین

به بخش ارسال و بعد شبکه های اجتماعی بروید. بعد از فعالسازی پرسشنامه و انتخاب حالت نمایش، لینک پرسشنامه را کپی کرده و شبکه اجتماعی لینکدین را انتخاب کنید و لینک را از این طریق به اشتراک بگذارید.

فیسبوک

به بخش ارسال و بعد شبکه های اجتماعی بروید. بعد از فعالسازی پرسشنامه و انتخاب حالت نمایش، لینک پرسشنامه را کپی کرده و شبکه اجتماعی فیسبوک را انتخاب کنید و لینک را از این طریق به اشتراک بگذارید.


 همچنان به کمک نیاز دارید؟ ارسال درخواست پشتیبانی ارسال درخواست پشتیبانی